Kirjoitettu 25.4.2018

Ilmaista pysäköintitilaa Joensuun keskustaan kesäksi

Kirjoitettu 4.4.2018

Jussi Wihonen kirjoittaa: ”Nuorille ja kielitaidottomille työmahdollisuus tarjolla”

Kirjoitettu 26.3.2018

Kuntalaiskortti Joensuuhun?

Valtuustoryhmä esittää edullista linja-autokorttia kuntaliikenteeseen. Seurataan tilannetta.

Kirjoitettu 25.3.2018

Tilaa nide piirin kirjastosta

 

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiritoimistolta jäsenet voivat tilata luettavaa.

 

Kirjoitettu 10.3.2018

Tule mukaan ehdokkaaksi maakuntavaaleihin 2018

Perussuomalaiset toimivat kuntien ja kaupunkien valtuustoissa tavallisen ihmisen ja veronmaksajan asialla. Perussuomalaiset tarkastelevat sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä kunkin peruskunnan tarpeiden, eri väestöryhmien näkökulmista ja eri palvelujen käyttäjäryhmien näkökulmista. Julkisen sektorin päätöksenteon laillisuuskysymykset ovat myös meille tärkeitä. Haluamme valvoa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden toteutumista koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Tule tekemään tätä tärkeää edunvalvontatyötä perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon, sosiaalipalvelujen, erityishuoltopalvelujen ja moninaisten tukipalvelujen toimivuuden ja laadun säilyttämiseksi korkealla tasolla maakunta- ja soteuudistuksessa.

Jos olet kiinnostunut maakuntavaaliehdokkuudesta, ota ensisijaisesti yhteys oman kotikuntasi tai alueesi Perussuomalaiset rp:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajaan, sihteeriin tai vaaliasiamieheen.

Kari Surakka
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin
maakuntavaalipäällikkö

 

Kirjoitettu 7.1.2018

Joensuun perussuomalaisten hallituksen järjestäytymiskokous 7.1.2018

Joensuun perussuomalaiset ry hallitus 2018

Puheenjohtaja: Kari Surakka

Varapuheenjohtaja: Jussi Wihonen

Taloudenhoitaja ja sihteeri: Visa Redsven

Hallituksen jäsenet:

Osmo Kokko, Eero Bogdanoff, Asseri Kinnunen, Sampsa Jääskeläinen, Outi Mara, Teemu Arponen ja Claudia Deleanu.

 

 

Kirjoitettu 30.10.2017

JOENSUUN PS-HALLITUS 2018

Joensuun perussuomalaiset ry:n syyskokous 15.10.2017 valitsi seuraavat henkilöt hallitukseen 2018

Puheenjohtaja: Kari Surakka

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Outi Mara, Eero Bogdanoff, Jussi Wihonen, Asseri Kinnunen, Sampsa Jääskeläinen, Osmo Kokko, Teemu Arponen ja Claudia Deleanu

Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2018 sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Kirjoitettu 21.6.2017

JOENSUUN PERUSSUOMALAISET TIEDOTTAA

Joensuun perussuomalaiset jatkavat toimintaansa puolueohjelman 2015 mukaisesti ja toimintamme jatkuu ennallaan.

Kirjoitettu 31.3.2017

JOENSUUN PERUSSUOMALAISET KUNTAVAALIOHJELMA

ELINVOIMA
*Uutta työtä saatava.

*Kaupungin täytyy ottaa aktiivisempi ote uusien työpaikkojen luomiseen. KELA:n liki 9 miljoonan sakkomaksuista painopiste on siirrettävä työn tarjoamiseen.

*Uusia metsäbiotalouden toimijoita on haettava niin kotimaasta kuin Euroopasta, pitää muista että kauppa on kansainvälistä ja kilpailu globaalia.

Elinvoiman luomiseen pitää yritysyhteistyö ohella kytkeä niin yliopisto, ammattikorkeakoulu kuin PKKY, yhteistyökumppaniksi ja luoda kehitysalustoja heille.

*Vastustamme haittamaahanmuuttoa. Kiintiöpakolaisten määrä palautettava alkuperäiselle tasolle.

KAUPUNKIRAKENNE
*Perusasioista kuten, katujen aurauksen ja puistojen hoidon tasoa on nostettava, ei säästettävä.

*Uusien asuinalueiden infraan on panostettava, jotta tonttitarjontaa pystytään lisäämään kysyntää vastaavasti.

*Täydennysrakentamisessa puistot ja lähimetsät tulee säilyttää asukkailla sekä tonttitehokkuutta
lisättävä purettavissa kohteissa, että lisäkapasiteettia saadaan riittävästi.

*Pyöräilyn kehittämistä kannatamme, mutta se ei voi tapahtua yksityisautoilun kieltämisellä ja maantasopysäköinnistä luopumalla.

*Keskustassa asioinnin helpottamiseksi esitämme ilmaista tunnin asiointipysäköintiä keskustan alueella

HYVINVOINTI
*Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti. Ikäihmisille on tarjottava palveluita omilla asuinalueillaan.

Senioripiha-konseptia on monistettava Noljakkaan, Rantakylään, Karsikkoon ja Linnunlahdelle sekä Kanervalaan.

*Leikkipuistoista on suunniteltava monitoimipuistoja niin, että niitä voi käyttää sekä lapset että ikäihmiset.

*Koulujen minimituntimäärästä on päästävä ylöspäin. Laadukas opetus on varmistettava, riittävällä avustajien määrällä ja ryhmäkokojen pienentämisellä. Digitaaliset oppimisympäristöt on saatava tehokkaampaan käyttöön.

*Suunnitellut koulu- ja päiväkotihankkeet on toteutettava heti. Maahanmuuttajalapsilla tulee olla oikeus osallistua varhaiskasvatukseen huolimatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä.

*Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon, tulee tukea lisäämällä tiedotusta, helpottamalla osallistumista, järjestämällä asukastilaisuuksia jatkuvasti ja ennen kaikkea ottamalla asukkaiden mielipiteet huomioon jo valmistelussa.

Laittomasti maassa oleskelevien osalta on noudatettava lakia ja asetuksia. Viranomaisten tulee ohjata heidät palautuskeskuksiin.

SIVISTYS JA KULTTUURI
*Keskustelut musiikkitalosta Joensuuhun on aloitettava

* Lasten ja nuorten liikuntaharrastuspaikkoihin on investoitava sekä pyrittävä saamaan heille tarkoitettuja suuria kansallisia liikuntatapahtumia.

* Nuorten uudet markkinavoimaiset kulttuurit on huomioitava paremmin. On pyrittävä saamaan kansainvälisiä pelitapahtumia Joensuun Areenaan kesäisin.

Kirjoitettu 11.3.2017

JOENSUUN PERUSSUOMALAISIA PEUKALONJÄLKIÄ 2013-2016

Valtuustokysymykset

1. Hankintojen kilpailuttaminen kuntien ja maakunnan etu huomioiden?
2. Pakolaisista aiheutuvat seuraamukset ja kustannukset kaupungille?
3. Kaava-alueen puistometsien suojaaminen liialliselta rakentamiselta?
4. Jätesopimuksen epäedullisuus kaupunkilaisille?
5. Seksuaalirikosten (+ 225%) ennaltaehkäisy Joensuussa?

Valtuustoaloitteet
* Nuorten kesätyöhön verratta talvityön mahdollisuus
* Omaishoitajapäivät tehostettuun palveluasumiseen
* Puutalokorttelin nimeäminen (yrittäjien toivomuksesta)
* Saimaan järvilohen kasvuolosuhteiden parantaminen Utran kanavalla
* Kaupungin kokoinen liikuntatapahtuma (Joen Yöhön verrattava)
* Ennaltaehkäisevän tuen palveluseteli lapsiperheille (kotiapuun)
* Maahanmuutosta ja pakolaisista aiheutuvien toimien resurssinseuranta
* Joensuun suurimman yleisötapahtuman syntyhistorian esilletuominen Ilosaaressa
* Pyöräilyreiteille infotauluja kaupunginosien historiasta
* Linja-autojen hinnoittelun alueellinen tasa-arvoisuus
* Etsivän nuorisotyön tila Joensuussa
* Ennaltaehkäisevään työhön seniorien liikuntaneuvoja tai koordinaattori
* Nuorille parkourpuisto Joensuuhun (liikuntamuoto vähävaraisille)

Muuta erityistä vaikuttavuutta
* Nuorisotyöntekijöiden toimien vakinaistaminen (3 toimea)
* Yksityisten rantojen turvaaminen kaavoitukselta yleiseen käyttöön
* Työttömyyden muutoksiin reagoiminen

Kirjoitettu 26.2.2017

KUNNALLISVAALITAPAHTUMIA

Ennakkotietotona, Joensuun perussuomalaiset järjestää tai osallistuu mm. seuraaviin tapahtumiin:

– Areena suurmarkkinat, Joensuussa 18.–18.3.2017
– Soppatykki kävelykadulla, Joensuussa 25.3.2017
– Soppatykki kävelykadulla, Joensuussa 1.4.2017
– Soppatykki kävelykadulla, Joensuussa 8.4.2017
– Kristittyjen hyvä uutinen tapahtumassa Kanervala-talolla, Joensuussa 2.3.2017
– Hammaslahden SEO 25.3.2017 KLO 12-14
– Keskustan Sokoksen käytävällä 26.3.2017
– Prisman käytävällä, Joensuussa 7.4.2017

Tapahtumissa tavattavissa kunnallisvaaliehdokkaita, ym. luottamustoimihenkilöitä, sekä kansanedustajia.

Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin kun niiden ajankohta lähestyy.

Kirjoitettu 13.1.2017

Joensuun perussuomalaisten järjestäytymiskokous 2017

Joensuun perussuomalaisten järjestäytymiskokouksessa, 13.1.2017 valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Outi Mara, sihteerin-ja taloudenhoitajan tehtävissä jatkaa Juhani Vuorela, samoin materiaalivastaavana yhdessä Sampsa Jääskeläisen kanssa.

Puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 2016 Kari Surakka.

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

  1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
  2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
  3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
  4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
  5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 24.10.2016

Joensuun perussuomalaisten hallitus 2017

Joensuun Perussuomalaiset ry on valinnut 22.10.2016 syyskokouksessaan uuden hallituksen. Hallituksen vuodelle 2017, puheenjohtajana jatkaa Kari Surakka. Hallituksen jäseninä toimivat: Sampsa Jääskeläinen, Outi Mara, Jussi Wihonen, Veijo Oinonen, Teemu Arponen, Vesa Julin, Matti Leskinen ja Juhani Vuorela.

Perussuomalaisten tavoitteena on seuraavissa kuntavaaleissa 10 valtuustopaikkaa. Tavoitteen pohjana on aktiivinen valtuusto- ja lautakuntatyöskentely, jota on toteutettu puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä.

Tulevalla uudella valtuustonkaudella lasten ja perheiden palveluja on kehittävä edelleen ja huomioitava ikäihmisten sekä työttömien hyvinvointi.

Kirjoitettu 2.1.2016

Kunnallisvaalit 2017 tuletko ehdokkaaksi

Kunnallisvaalit pidetään keväällä 2017 ja nyt alkaa ehdokkaiden hankinta. Jokainen, kunnallisesta päätöksenteosta kiinnostunut yhdistyksemme jäsen on tervetullut ehdokkaaksi.

Tavoitteena on että syksyyn mennessä meillä on vähintään 50 ehdokasta kuntamme alueelta.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä yhdistyksemme puheenjohtajaan, sihteeriin tai muihin hallituksemme jäseniin, niin kutsumme teidät piiritoimistolle keskustelemaan ehdokkuuden velvoitteista ja tavoitteista. Ehdokkaaksi ryhtyvän tulee antaa ehdokkaaksi kirjautuessaan valtakirja puolueveron veloittamiseksi mahdollisten luottamustoimien kokouspalkkioista, mikäli tulee valituksi johonkin luottamustehtävään.

Joensuun ps-hallitus 2016

Kirjoitettu 1.11.2015

Joensuun perussuomalaiset ry:n hallitus vuodelle 2016

Hallituksen kokous 10.1.2016 valitsi hallituksen toimihenkilöt kuluvalle kaudelle

Hallitus 2016

puheenjohtajana jatkaa Kari Surakka

Eero Bogdanoff: varapuheenjohtaja

Juhani Vuorela: sihteeri/taloudenhoitaja

hallituksen muut jäsenet:

Jussi Wihonen

Teemu Arponen

Päivi Varis

Matti Leskinen

Claudia Deleanu

Veijo Oinonen

Kirjoitettu 27.4.2015

JULKILAUSUMA 1.11.2015

Joensuun perussuomalaiset ry:n syyskokouksen 1.11.2015 julkilausuma korostaa

Joensuun perussuomalaiset ry tukee Joensuun kaupunkikeskuksen kehittämistä strategian mukaisesti. Alueellisten toimintakeskusten kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota.

Siun soten jatkovalmisteluista tiedottamisen tulisi olla avointa kuntalaisille. Joensuu on investoimassa tulevaisuuden palveluihin merkittävästi koulujen, päiväkotien ja Siilaisen sairaalan muodossa.

Kunnallisten peruspalveluiden, kuten joukkoliikenne, tulee olla taloudellista, toiminta- ja kilpailukykyistä.