Joensuun Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma. Asiat tärkeysjärjestykseen.

ELINVOIMA, OSALLISUUS JA VETOVOIMA

*Heikoimmista huolehtiminen on perussuomalaisuuden keskeinen arvo. Soteuudistuksesta riippumatta kaupungin on kannettava vastuunsa turvaamalla riittävä rahoitus sosiaali- ja terveyspalveluihin koko Joensuun alueella.
*Hankintoihin vahva kotimainen painotus paikallisuutta tukien.
*Elinvoiman luomiseen pitää yritysyhteistyön ohella kytkeä kaikki alueen koulutuksen järjestäjät ja järjestöt.
*Kaupunginvaltuustolle on raportoitava työllisyystoimien vaikuttavuudesta kuukausittain.
*Perussuomalaiset ottaisivat aktiivisemman otteen työpaikkojen luomiseen. Perussuomalaiset tukevat pilottikokeilua vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi.
*Etätyön tekeminen on mahdollistettava Joensuun alueella laajakaista yhteyksillä. Etätyön kehittäminen toisi uusia työpaikkoja ja asukkaita Joensuuhun.
*Nuorten työllistämisen keinoja kehitettävä kalenterivuoden mittaiseksi.
*Maahanmuuton kiintiöpaikoista on luovuttava. Vastustamme haittamaahanmuuttoa. Laittomasti maassa oleskelevien osalta on noudatettava lakia ja asetuksia. Jos kaupungin taloustilanne eivät riitä peruspalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, ei rahaa tulee myöskään suunnata maahanmuuttoon.

KAUPUNKIRAKENNE

*Keskustassa asioinnin helpottamiseksi esitämme ilmaista tunnin asiointipysäköintiä keskustan alueella.
*Kilpailutuksessa huomioitava aina paikallisuus.
*Väylien hoidon valvontaa tehostettava. Kaupungin kiinteistöjen kuntoa on suunnitelmallisesti valvottava.
*Avaintonttien varaaminen ja ostaminen pitäisi mahdollistaa paluumuuttajille.
*Joensuun kaupungin ei tule sitoutua tiukempiin ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteisiin kuin Suomen valtio ja Euroopan unioni. Ilmastotekoja tulee tukea, mutta ne on suhteutettava kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.
*Täydennysrakentamisessa puistot ja lähimetsät tulee säilyttää asukkailla sekä tonttitehokkuutta lisättävä purettavissa kohteissa, että lisäkapasiteettia asuntorakentamiseen saadaan riittävästi.

HYVINVOINTI

*Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti. Ikäihmisille on tarjottava palveluita omilla asuinalueillaan.
*Puistoista on suunniteltava monitoimipuistoja, jotka soveltuvat kaikenikäisille. Liikuntatoimen tulisi tukea lähiliikuntapaikkojen ylläpitämistä.
*Asukasyhdistysten ja kylätoimikuntien väliseen yhteistyöhön tulisi panostaa sekä tukea toimintaa taloudellisesti.
*Perheen tukipalvelut tulee olla käytettävissä vanhemmuuden tukemiseksi. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret huomioitava. Tarvitaan lisätukea perheisiin ja kouluihin ennaltaehkäiseviin toimiin. Nollatoleranssi koulukiusaamiselle. Keinot kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi tulee olla olemassa ja kiusaamiseen tulee puuttua aina.
*Lähikoulut säilytettävä. Iltapäiväkerhoja on järjestettävä pienille lapsille. Tuntikehystä lisättävä. Laadukas opetus on varmistettava, riittävällä avustajien määrällä ja ryhmäkokojen pienentämisellä. Digitaaliset oppimisympäristöt on saatava tehokkaampaan käyttöön.

SIVISTYS JA KULTTUURI

*Musiikki- ja kulttuuritalon rakentamisesta tehtävä päätökset. Saman ison tilan on palveltava myös muita toimintoja mm konferenssi- ja koulutuskäyttö.
* Olemassa olevien kaupungin liikuntatilojen kunnossapito ja korjaus. Vesikon ja Rantakylän uimahallien peruskorjaukset tehtävä.

Kirjoitettu 25.4.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa