Valtuustoryhmän toiminta

Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän toiminta 2017

Järjestäytymiskokous pidettiin 23. 4. 2017. Puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Räty, varapuheenjohtajaksi Sampsa Jääskeläinen ja sihteeriksi Outi Mara. Valtuustoryhmä on kokoontunut yhteensä 8 kertaa ajalla 23. 4. 2016 – 31. 12. 2017.

24.8.2017 pidettiin ensimmäinen kokous, johon olivat tervetulleita kaikki Joensuun perussuomalaiset. Tätä käytäntöä on pidetty yllä / käynnistelty vuoden 2017 aikana. Kokouksista on pidetty muistiota sihteerin toimesta.

Valtuustoryhmässä käsiteltäviä asioita ovat olleet:

 • kaupunginvaltuuston esityslistalla olevat asiat
 • luottamustoimien jakaminen uudelle valtuustokaudelle
 • luottamustoimien esittely omalle ryhmälle
 • valtuustoryhmän toimintasuunnitelma ajalle 1. 6.-31. 12. 2017
 • tapahtumien suunnittelu, vastuiden jakaminen, toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhdessä Joensuun perussuomalaisten hallituksen kanssa
 • Joensuun kaupungin talousarvion 2018 läpikäyminen . Virallisesti Marjatta Räty Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajana 28.8.2017 pidetyn valtuuston kokouksen jälkeen. Sitä ennen puheenjohtajana toimi Eero Bogdanoff. Samoin valtuustoryhmän sihteerinä toimi vastaavaan ajankohtaan saakka Teemu Arponen. Tavoite, että kaikki valtuutetut, varavaltuutetut, hallituksen jäsenet ja mahdollisimman paljon eri luottamustehtävissä työskentelevistä osallistuisivat keskustelevaan kokoukseen.
 • Alussa pidimme PS-valtuustoasioita käsittelevät ryhmäkokoontumiset pääsääntöisesti aina edellisenä torstai-iltana, kun maanantaina oli valtuuston kokous.
 • Myös virallisesti 28.8.2017 Joensuun kaupunginvaltuuston kokouksessa valittiin uudet luottamustoimen hoitajat tehtäviinsä ja samalla hyväksytään uudet valtuustoryhmien kokoonpanot.

VALTUUSTON JA VALTUUSTORYHMIEN KOKOONTUMISAJAT 2017

 • Valtuuston kokous 28.8 – laajennettu valtuustoryhmä 24.8. klo 17.00 – PS: n toimistolla
 • Valtuuston kokous 25.9 – laajennettu valtuustoryhmä 21.9
 • Valtuuston kokous 30.10 – laajennettu valtuustoryhmä 11.10
 • Valtuuston kokous 27.11 – laajennettu valtuustoryhmä 22.11
 • Valtuuston kokous 18.12 – laajennettu valtuustoryhmä 13.12.2017.

Lisäksi aina ennen valtuuston kokousta pidimme valtuustoryhmän kokouksen varsinaiseen kaupunginvaltuuston kokoukseen osallistuvien kanssa.

Marjatta Räty valittiin 24.1. 2018 jatkamaan perussuomalaisten valtuustoryhmän vuosikokouksessa valtuustoryhmän puheenjohtajana kauden 2018 loppuun.

Kirjottaja: Kari Surakka
Joensuun Perussuomalaiset ry
puheenjohtaja