Hannu Helander: “Varhaiskasvatuksen korotetut palvelusetelit tukea tarvitseville lapsille”

Valtuustoaloite
19.9.2021

Varhaiskasvatuksen korotetut palvelusetelit tukea tarvitseville lapsille.

Monessa kunnassa maksetaan varhaiskasvatuksen palveluseteleitä yksityisille palveluntuottajille korotettuina, mikäli asiakkaana oleva lapsi täyttää kaupungin varhaiskasvatuksen sääntökirjan määrittelemät kriteerit. Näitä voivat olla mm. oppimisvaikeudet, kehitysvamma, sairaus tai vieraskielisyys. Korotetun palvelusetelin avulla yksityisen palveluntuottajan on mahdollista tarjota lapselle hänen tarvitsemansa tuki. Joensuu ei tarjoa korotettuja palveluseteleitä varhaiskasvatuksessa. Käytäntönä on ollut, että mikäli yksityinen palveluntuottaja ei pysty tarjoamaan riittävää tukea lapselle, ohjataan hänet kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Lapsi voi joutua näin ollen vaihtamaan tuen tarpeensa vuoksi päiväkotia jopa kesken toimintakauden, mikäli tuen tarve kasvaa tai se huomataan vasta päiväkodissa aloittamisen jälkeen. Käytäntö asettaa lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan.

“Varhaiskasvatuksen tavoite on, että lapsi saa tuen hoitopaikasta riippumatta. Mikäli lapsen kehityksen ja oppimisen tuki edellyttää sellaisia tehostetun tai erityisen tuen järjestelyjä, jotka muodostuisivat kohtuuttomiksi palvelusetelipäiväkodissa, voidaan lapsi ohjata kunnalliseen varhaiskasvatukseen.” (Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja)

Joensuussa yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on merkittävä, 31 kunnallista päiväkotia (2300 lasta) ja 22 yksityistä päiväkotia (780 lasta). Ohjaamalla yksityisistä päiväkodeista haastavimmat lapset kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuormitamme sen resursseja ja henkilöstöä entisestään. Korotetuista palveluseteleistä aiheutuvat kustannukset kompensoituvat välillisesti kunnallisella puolella henkilöstöresursseista ja vapautuvista päiväkotipaikoista. Sen sijaan, että tuki jää kunnan järjestettäväksi, saadaan se korotetuin palvelusetelein järjestettyä yksityisellä puolella kustannustehokkaammin ja lapsen etu huomioiden.

Alla esimerkkejä muutaman verrokkikunnan palvelusetelisääntökirjoista:

“Kun tuen tarve johtuu lapsen vaikeasta vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymästä tai sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta ja lapsi tarvitsee kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä tukea, voidaan tehdä päätös korotetusta palvelusetelistä.” (Kuopion varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja)

“Edellytyksenä korotetun palvelusetelin myöntämiselle on, että yksikkö sitoutuu toteuttamaan lapsen tarvitsemat tukitoimet. Palvelusetelin määrittelyssä käytetään tukitoimikertoimia 1,25, 1.50, 1.75 ja 2. Korotettu palveluseteli voidaan määritellä myös silloin, kun palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan vieras ja monikielisen lapsen tuen ja suomi toisena kielenä opetuksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen ohjeiden mukaisesti.” (Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja)

Em. perustein Joensuun tulee ottaa käyttöönsä korotetut palvelusetelit yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Pyydän myös, että varhaiskasvatuksen korotettujen palveluseteleiden käyttöönotosta Joensuussa tehdään kustannusarvio.

Joensuussa 19.9.2021

PS Joensuun valtuustoryhmä

Klikkaa tästä aloitteen valmistelusivulle >>

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa