JOENSUUN PERUSSUOMALAISET KUNTAVAALIOHJELMA

ELINVOIMA
*Uutta työtä saatava.

*Kaupungin täytyy ottaa aktiivisempi ote uusien työpaikkojen luomiseen. KELA:n liki 9 miljoonan sakkomaksuista painopiste on siirrettävä työn tarjoamiseen.

*Uusia metsäbiotalouden toimijoita on haettava niin kotimaasta kuin Euroopasta, pitää muista että kauppa on kansainvälistä ja kilpailu globaalia.

Elinvoiman luomiseen pitää yritysyhteistyö ohella kytkeä niin yliopisto, ammattikorkeakoulu kuin PKKY, yhteistyökumppaniksi ja luoda kehitysalustoja heille.

*Vastustamme haittamaahanmuuttoa. Kiintiöpakolaisten määrä palautettava alkuperäiselle tasolle.

KAUPUNKIRAKENNE
*Perusasioista kuten, katujen aurauksen ja puistojen hoidon tasoa on nostettava, ei säästettävä.

*Uusien asuinalueiden infraan on panostettava, jotta tonttitarjontaa pystytään lisäämään kysyntää vastaavasti.

*Täydennysrakentamisessa puistot ja lähimetsät tulee säilyttää asukkailla sekä tonttitehokkuutta
lisättävä purettavissa kohteissa, että lisäkapasiteettia saadaan riittävästi.

*Pyöräilyn kehittämistä kannatamme, mutta se ei voi tapahtua yksityisautoilun kieltämisellä ja maantasopysäköinnistä luopumalla.

*Keskustassa asioinnin helpottamiseksi esitämme ilmaista tunnin asiointipysäköintiä keskustan alueella

HYVINVOINTI
*Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti. Ikäihmisille on tarjottava palveluita omilla asuinalueillaan.

Senioripiha-konseptia on monistettava Noljakkaan, Rantakylään, Karsikkoon ja Linnunlahdelle sekä Kanervalaan.

*Leikkipuistoista on suunniteltava monitoimipuistoja niin, että niitä voi käyttää sekä lapset että ikäihmiset.

*Koulujen minimituntimäärästä on päästävä ylöspäin. Laadukas opetus on varmistettava, riittävällä avustajien määrällä ja ryhmäkokojen pienentämisellä. Digitaaliset oppimisympäristöt on saatava tehokkaampaan käyttöön.

*Suunnitellut koulu- ja päiväkotihankkeet on toteutettava heti. Maahanmuuttajalapsilla tulee olla oikeus osallistua varhaiskasvatukseen huolimatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä.

*Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon, tulee tukea lisäämällä tiedotusta, helpottamalla osallistumista, järjestämällä asukastilaisuuksia jatkuvasti ja ennen kaikkea ottamalla asukkaiden mielipiteet huomioon jo valmistelussa.

Laittomasti maassa oleskelevien osalta on noudatettava lakia ja asetuksia. Viranomaisten tulee ohjata heidät palautuskeskuksiin.

SIVISTYS JA KULTTUURI
*Keskustelut musiikkitalosta Joensuuhun on aloitettava

* Lasten ja nuorten liikuntaharrastuspaikkoihin on investoitava sekä pyrittävä saamaan heille tarkoitettuja suuria kansallisia liikuntatapahtumia.

* Nuorten uudet markkinavoimaiset kulttuurit on huomioitava paremmin. On pyrittävä saamaan kansainvälisiä pelitapahtumia Joensuun Areenaan kesäisin.

Kirjoitettu 31.3.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Joensuun Perussuomalaiset ry

Piiritoimisto: Niskakatu 2 K 1, 80100 Joensuu
Puheenjohtaja puh. 050 518 9433