Valtuustoryhmän toiminta

Valtuustoryhmä on kokoontunut kuukausittain ja kokouksissa on käsitelty Kaupunginvaltuuston esityslistan mukaisia asioita, kuntapolitiikkaa sekä valtuustosopimusta ja kunnan hankintoihin liittyviä asioita..

Valtuustoryhmän jäsenet ovat olleet eritapahtumissa tavattavissa ja kuntalaisten kuulemistapahtumissa läsnä.

Valtuustoryhmän puheenjohtajat ovat osallistuneet eri valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteisiin kokouksiin.

Valtuustoryhmän jäsenet ovat jättäneet aloitteita sekä pitäneet aktiivisesti puheita valtuustossa.

 

 

  • rakentaminen
  • työllisyys
  • lääkäripalvelujen saatavuus
  • kunnan hankintojen järkeistäminen
  • lapsi perheiden ennaltaehkäisevän tuen kehittäminen

 

Valtuustoryhmä Joensuussa 17.5.2015